The text of this article is only available as a PDF.

Works Cited

Broberg, Gunnar, and Mattias Tydén. 2003. “Eugenics in Sweden: Efficient Care.” In Eugenics and the Welfare State, edited by Gunnar Broberg and Nils Roll-Hansen, 77-149. East Lansing: Michigan State University Press.
Ekengren, Fredrik, Magdalena Naum, and Ulla I. Zagal-Mach Wolfe. 2013. “Sweden in the Delaware Valley: Everyday Life and Material Culture in New Sweden.” In Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena, edited by Magdalena Naum and Jonas Nordin, 169-88. New York: Springer.
Fur, Gunlög. 2006. Colonialism in the Margins: Cultural Encounters in New Sweden and Lapland. Leiden: Brill Academic Publishers.
Goldberg, David. 2002. The Racial State. Malden, MA: Blackwell.
Gärdebo, Johan, May-Britt Öhman, and Hiroshi Maruyama, eds. 2014. Re: Mindings: Co-constituting Indigenous/Academic/Artistic Knowledges. Uppsala Multiethnic Papers 55. Uppsala: Uppsala University.
Hämäläinen, Pekka. 1985. “Suomenruotsalaisten rotukäsityksiä vallankumouksen ja kansalaissodan aikoina.” In Mongoleja vai germaaneja?: Rotuteorioiden suomalaiset, edited by Aira Kemiläinen, 407-20. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.
Ipsen, Pernille, and Gunlög Fur. 2009. “Introduction.” In “Scandinavian Colonialism,” edited by Niels Brimnes, Pernille Ipsen, and Gunvor Simonsen. Special issue. Itinerario 33 (2): 7-16.
Isaksson, Paavo, and Jouko Jokisalo. 2005. Kallonmittaajia ja skinejä. Helsinki: Like.
Jensen, Lars. 2015. “Postcolonial Denmark: Beyond the Rot of Colonialism?” Postcolonial Studies 18 (4): 440-52.
Kemiläinen, Aira. 1985. “Mongoleista eurooppalaisiksi 1900-luvun rotuteorioissa.” In Mongoleja vai germaaneja?: Rotuteorioiden suomalaiset, edited by Aira Kemiläinen, 295-389. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.
Keskinen, Suvi. 2014. “Re-constructing the Peaceful Nation: Negotiating Meanings of Whiteness, Immigration, and Islam after a Shopping Mall Shooting.” Social Identities 20 (6): 471-85.
Keskinen, Suvi, Salla Tuori, Sari Irni, and Diana Mulinari, eds. 2009. Complying with Colonialism: Gender, Race, and Ethnicity in the Nordic Region. Farnham, UK: Ashgate.
Kilpeläinen, Jouko. 1985. “Rotuteoriat läntisistä suomalais-ugrilaisista kansoista Keski-Euroopan antropologiassa 1800-luvulla ja suomalaisten reaktiot niihin.” In Mongoleja vai germaaneja?: Rotuteorioiden suomalaiset, edited by Aira Kemiläinen, 163-94. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.
Kjellman, Ulrika. 2017. “Fysionomi och fotografi—den rasbiologiska konstruktionen av den nordiska rasen som vit.” In Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag, edited by Tobias Hübinette, 47-69. Lund: Studentlitteratur.
Kjerland, Kirsten, and Bjø Bertelsen. 2014. Navigating Colonial Orders: Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. New York: Berghahn Books.
Koivukangas, Olavi. 1986. Sea, Gold & Sugarcane: Finns in Australia 1851-1947. Turku: Institute of Migration.
Kristin Loftsdóttir and Lars Jensen, eds. 2012. Postcolonialism and Whiteness in the Nordic Region. Farnham, UK: Ashgate.
Kuokkanen, Rauna. 2007. “Saamelaiset ja kolonialismin vaikutukset nykypäivänä.” In Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi, edited by Joel Kuortti, Mikko Lehtonen, and Olli Löytty, 142-55. Helsinki: Gaudeamus.
Kuparinen, Eero. 1991. An African Alternative: Nordic Migration to South Africa 1815-1914. Helsinki: Finnish Historical Society.
Körber, Lill-Ann, and Ebbe Volquardsen. 2014. The Postcolonial North Atlantic: Iceland, Greenland, and the Faroe Islands. Berlin: Nord Europa Institut der Humbolt Universität.
Laskar, Pia. 2017. “Den finska rasen och görandet av svenskar.” In Ras och vithet: Svenska rasrelationer i går och i dag, edited by Tobias Hübinette, 71-95. Lund: Studentlitteratur.
Lehtola, Veli-Pekka. 2010. The Sámi People: Traditions in Transition. Aanar: Kustannus-Puntsi.
Lehtola, Veli-Pekka. 2012. Saamelaiset suomalaiset: Kohtaamisia 1896-1953. Helsinki: SKS.
Lehtola, Veli-Pekka. 2015. “Sámi Histories, Colonialism, and Finland.” Arctic Anthropology 52 (2): 22-36.
Löytty, Olli. 2006. Ambomaamme: Suomalaisen lähetyskirjallisuuden me ja muut. Tampere: Vastapaino.
Lundborg, Frans Josua, and Herman Linders, eds. 1926. The Racial Characters of the Swedish Nation. Anthropologia Suecica MCMXXVI. Uppsala: Swedish State Institute for Race Biology.
McEachrane, Michael, ed. 2014. Afro-Nordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe. New York: Routledge.
Memmi, Albert. 2010. The Colonizer and the Colonized. Abingdon, UK: Earthscan.
Naum, Magdalena, and Johan Nordin. 2013. “Introduction: Situating Scandinavian Colonialism.” In Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena, edited by Magdalena Naum and Johan Nordin, 3-16. New York: Springer.
Nygård, Toivo. 1985. “Venäläisvastaisuus ja Suur-Suomi-ajatus suomalaisen äärioikeiston ideologiassa.” In Mongoleja vai germaaneja?: Rotuteorioiden suomalaiset, edited by Aira Kemiläinen, 459-76. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.
Peltoniemi, Teuvo. 1985. Kohti parempaa maailmaa: Suomalaisten ihannesiirtokunnat 1700-luvulta nykypäivään. Helsinki: Otava.
Pulma, Panu. 2006. Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Helsinki: SKS.
Quijano, Anibal. 2000. “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America.” Nepantla: Views from South 1 (3): 533-80.
Rantanen, Pekka, and Petri Ruuska. 2009. “Alistetun viisaus.” In Kuriton kansa: Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa, by Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Mikko Pollari, Pekka Rantanen, and Petri Ruuska, 33-56. Tampere: Vastapaino.
Rastas, Anna. 2007. “Neutraalisti rasistinen? Erään sanan politiikka.” In Kolonialismin jäljet, edited by Joel Kuortti, Mikko Lehtonen, and Olli Löytty, 119-41. Helsinki: Gaudeamus.
Schnakenbourg, Eric. 2013. “Sweden and the Atlantic: The Dynamisms of Sweden’s Colonial Projects in the Eighteenth Century.” In Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena, edited by Magdalena Naum and Johan Nordin, 229-42. New York: Springer.
Tervonen, Miika. 2014. “Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta.” In Kotiseutu ja kansakunta—Miten suomalaista historiaa on rakennettu, edited by Pirjo Markkola, Hanna Snellman, and Ann-Catrin Östman, 137-62. Helsinki: SKS.
Thomasson, Fredrik. 2015. “Thirty-Two Lashes at Quatre Piquets: Slave Laws and Justice in the Swedish Colony of St. Barthélemy ca. 1800.” In Ports of Globalization, Places of Creolization: Nordic Possessions in the Atlantic World during the Era of Slave Trade, edited by Holger Weiss, 280-305. Leiden: Brill Academic Publishers.
Veracini, Lorenzo. 2010. Settler Colonialism: A Theoretical Overview. Basingstoke, UK: Palgrave.
Vuorela, Ulla. 2009. “Colonial Complicity: The ‘Postcolonial’ in a Nordic Context.” In Complying with Colonialism: Gender, Race, and Ethnicity in the Nordic Region, edited by Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni, and Diana Mulinari, 19-33. Farnham, UK: Ashgate.
Weiss, Holger. 2016. Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847. Helsingfors: SLS.
Wekker, Gloria. 2016. White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race. Durham, NC: Duke University Press.
Wimmer, Andreas, and Nina Glick Schiller. 2002. “Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State Building, Migration, and the Social Sciences.” Global Networks 2 (4): 301-34.
This content is made freely available by the publisher. It may not be redistributed or altered. All rights reserved.

Article PDF first page preview

Article PDF first page preview