Abstract

Această lucrare se apleacă asupra semnificației jocului estetic drept soluție pentru recuperarea întregului uman, într-o lume în care diviziunea și unilateralitatea se manifestă tot mai acerb. Schiller va arăta că educația estetică și creația artstică în genere nu aparține unui domeniu îngust, ci modelează întreaga existență a omului și a societății din care face parte. Jocul este elementul organic al unei lumi armonioase.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.