Abstract

Hermeneutica filosofică, departe de a fi doar o îndeletnicire livrească, în care să se poată ajunge la interpretarea cea mai potrvită a unui text, se apropie mai degrabă de o realizare ontologică. Înțelegerea nu aparține exclusiv unui subiect, ci se desăvârșește în relație cu un concept suprem al adevărului, înrădăcinat în Ființă. De aceea, orice demers hermeneutic este de fapt o apropiere de Ființă. Lucrarea de față își asumă acest punct de vedere și admite că modelul operei de artă este cel mai apropiat celui hermeneutic, tocmai prin lipsa metodei științifice, atât de răspândite în epoca contemporană. Acest model demască un adevăr ce transcende formulele seci ale științei exacte, marcând un teren în care Subiectul nu mai este izolat, ci se desăvârșește printr-o creștere întru Ființă.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.