Abstract

Trǎirea sarbatorilor religioase de cǎtre români a constituit o atracţie pentru cǎlǎtorii strǎini, datoritǎ formelor sale de manifestare. În viaţa societǎţii româneşti extracarpatice din secolele XVII-XVIII, participarea la celebrarea zilelor însemnate din calendarul creştin-ortodox a demonstrat nu numai evlavia românilor, ci şi impactul social-politic pe care aceasta îl avea asupra comunitǎţii. Cu ajutorul relatǎrilor cǎlǎtorilor strǎini, pe care le-am preluat totuşi cu rezerve, am încercat sǎ ducem accentul, de pe sentimentul religios, pe importanţa socialǎ a sǎrbǎtorilor religioase.

The Romanian celebration of religious holidays was an attraction for foreign travelers due to its forms of manifestation. In the extra-Carpathian Romanian society of the 17th and the 18th centuries, the participation at the celebration of the Orthodox Christian calendar has significance not only the piety of Romanians but the socio-political impact which it had on this community also. With the help offered by the notes of the foreign travelers, which we take over with reserve, we tried reconsider our focus from the religious feeling over the social importance of the religious holidays.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.