Abstract

Studiul are ca obiectiv clarificarea pe cât posibil, a unor noţiuni terminologice prezente în discursul juriştilor medievişti despre ius commune. Vom face o scurtǎ prezentare a cadrului istoric, contextul problemei conflictului între Andrei al II-lea şi Ordinul Cavalerilor-Monahi Teutoni, soluţionarea acestuia, dicotomia Christus-Fiscus şi necesitatea clarificǎrii limbajului juridic. Un alt aspect al cercetǎrii este caracterul jurisdicţiei “de jure” a ţǎrii Bârsei pe perioada 1211–1224.

The research aims to clarify certain terminological misinterpretations in medieval legal discourse of the ius commune. After a brief exposure of the institutional and political context of the Kingdome of Hungary during the early thirteenth century, we will focus on the case of the “Burzendland” and its new masters, the Order of the Teutonic Knights, in relations with the Holly See and the Crown, regarding property rights and the exemption granted in 1224.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.