Abstract

Scopul lucrǎrii este sǎ prezinte reacţiile şi dezbaterile care au urmat condamnarea oficialǎ a comunismului în România, care a fost bazatǎ pe Raportul Tismǎneanu. Dupǎ cum era de aşteptat, principalele discuţii cu privire la raport şi condamnarea oficialǎ au fost prezente pe scena politicǎ şi în media. Deci, atenţia va fi axatǎ pe reacţiile politice, referindu-ne aici la partidele parlamentare şi pe dezbaterile care au apǎrut în media. Deasemenea, alte reacţii sunt studiate, cum ar fi poziţia Bisericii Ortodoxe Române, atitudinea mediului academic şi opinii ale opozanţilor comunismului.

The aim of the paper is to present the reactions and the debates that followed the official condemnation of communism in Romania, which was based on the Tismǎneanu Report. As expected, the main discussions regarding the report and the official condemnation where present on the political scene and in the media. Thus, the focus will be on the political reactions, referring here to the parliamentary parties, and on the debates that appeared in the media. Also other reactions are studied, such as the position of the Romanian Orthodox Church, the attitude of the academic sphere and opinions of the opponents of communism.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.