Abstract

Lucrarea de faţǎ prezintǎ felul în care o instituţie de învǎţǎmânt superior, Universitatea din Oradea, a evoluat între anii 1990–2000. Aspectele avute în vedere, de la apariţia şi dezvoltarea facultǎţilor, pânǎ la viaţa studenţeascǎ, sunt prezentate conform informaţiilor publicate de presa localǎ orǎdeanǎ din acei ani. S-a încercat, prin aceasta, punctarea rolului deţinut de aceastǎ instituţie în mediul academic românesc, dar şi felul cum atât cadrele didactice, cât şi studenţii şi-au adus aportul la dezvoltarea Universitǎţii.

This paper presents how a higher education institution, the University of Oradea, evolved between 1990–2000. Issues considered by the emergence and development of faculties, to student life, are presented according to the information published by the local press from Oradea in those years. The author tried thereby pointing the role of this institution in the Romanian academic environment, and how both teachers and students have contributed to the development of the University.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.