Abstract

Studiul acesta prezintǎ un episod inedit din istoria Craiovei – emigrarea evreilor din cauza crizei agricole din anul 1899. Se va analiza cazul Crenţa Aizig şvarţ, posesoare a unui paşaport de emigrare, aşa cum reiese din documentele Arhivelor Ministerului Afacerilor Externe ale României. Paşapoartele de emigrare, “bune doar pentru ducere” nu dǎdeau posibilitatea întoarcerii în România şi erau acordate la cerere, exclusiv evreilor care nu aveau calitatea de cetǎţean român. Contestaţiile evreilor faţǎ de consecinţele acestor documente au declanşat critici în presa strǎinǎ şi au determinat intervenţii ale diplomaţiilor occidentale pe lângǎ autoritǎţile române pentru ameliorarea situaţiei juridice invocate. Studiul demonstreazǎ cǎ acordarea de cǎtre autoritǎţile române a paşapoartelor de emigrare, “bune doar pentru ducere” a fost o una dintre practicile juridice controversate legatǎ de “problema evreiascǎ” oficializatǎ prin articolul 7 al Constituţiei din 1866 care stipula faptul cǎ: “Numai strǎinii de rituri creştine pot dobândi împǎmântenirea”, alǎturi de aproximativ 200 de legi antisemite şi de clişeele instigatoare care circulau în societate.

As part of the history of Jewish emigration from Craiova, caused by the agricultural crisis of 1899, this article analyzes the case of Crenta Aizig Svart who, according to the archives of the Romanian Foreign Office, was issued with an “exit only” emigration passport. The “exist only” passports, which barred return to Romania, were issued on request, exclusively to the Jewish ethnics who did not hold Romanian citizenship. The Jewish population's complaints as to the consequences of these documents triggered criticisms in the foreign press and prompted the Western diplomacies to intervene with the Romanian authorities for the amelioration of the legal situation. This article shows that the “exist only” passports were one of the controversial legal practices associated with “the Jewish problem” in Romania, initiated by article 7 of the 1866 Constitution, allowing naturalization for Christian emigrants only, backed up by another two hundred anti-Semite laws and pervasive racist cultural attitudes.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.