Abstract

Acest studiu are ca scop sintetizarea multitudinii relaţiilor politice, economice şi juridice care gravitau în jurul Dunării maritime între 1919 şi 1940. Chestiunea consulatelor străine de la gurile Dunării a fost tratată extrem de puţin în istoriografia românească. Gurile Dunării au devenit teritoriu românesc în 1878 şi acest lucru a fost un mare avantaj pentru România, dar, de asemenea, o ameninţare serioasă pentru suveranitatea naţională.

This study aims at synthesizing the multitude of political, economic and juridical relationships that gravitated around the maritime Danube between 1919 and 1940. The question of the foreign consulates from the area of the Lower Danube has been treated insufficiently in the Romanian historiography. The mouths of the Danube became Romanian territory in 1878 and this was a great advantage for Romania, but also a serious threat for its national sovereignty.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.