Abstract

Acest articol aduce în discuţie moartea împăratului roman Claudius, petrecută la idele lui octombrie 54 d.Hr. Sunt analizate mărturiile autorilor antici cu privire la acest episod, sunt prezentate şi concluziile la care cercetătorii contemporani ajung după ce supun aceste scrieri antice la diverse grile de cercetare şi, în cele din urmă, poate că cea mai interesantă parte a acestui studiu constă în prezentarea şi discutarea opiniilor şi a abordărilor medicilor specialişti care se apleacă şi ei asupra decesului împăratului Claudius.

This article discusses the death of the Roman emperor Claudius, which occurred at the ides of October 54 A.D. The testimonies of ancient authors about this episode are being analyzed, the conclusions of contemporary scholars based on those written records are being presented and probably, the most interesting part of this research rests in the displaying and discussing of the opinions and approaches of medical specialists, to which this case is also of interest.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.