Abstract

Articolul este o scurtă descriere al unui mit popular din mitologia slavă, Alkonost – pasărea raiului. Alkonost se întâlneşte frecvent în legendele medievale bizantine şi ruse, ca fiind pasărea raiului; jumătate femeie, jumătate pasăre, aducătoare de noroc. Legenda păsării Alkonost a fost adusă, de peste mări şi ţări, de către negustori şi repede a prins rădăcini pe pământul vechii Rusii. Simbolul păsării Alkonost este des întâlnit în letopiseţele ruse, iar reprezentările ilustrate ale acestei făpturi pe cărţile-manuscris, pe bijuteriile Rusiei Kievene, în sculptura bisericilor din piatră albă din Kiev, Vladimir şi Suzdal.

Această pasăre de poveste a devenit cunoscută în literatura rusă veche a secolului XIV, iar în secolele XVI-XVII este prezentă în dicţionarele alfabetice. Foarte răspândite sunt şi desenele executate pe suport de hârtie de calitate inferioară (,,lubocinîe cartinî”). În România tablouri cu reprezentarea păsării Alkonost erau rar întâlnite în casele ruşilor lipoveni din Dobrogea, dar un exemplar de o execuţie artistică impecabilă se poate admira de către publicul vizitator în unitatea muzeală Jurilovca, aflată în Muzeul Naţional al Satului din Bucureşti.

The article is a brief description of a popular myth from the Slavic mythology, Alkonost - heaven's bird. Alkonost is frequently found in medieval Byzantine and Russian legends as the bird of heaven; half woman, half bird, bearer of luck. The legend of Alkonost bird was brought from across the seas by merchants and quickly took root in the land of ancient Russia. The Alkonost bird symbol is common in Russian chronicles and depictions of this creature is found in the manuscript-books, on the jewelry of Kievan Russia, in the sculptures of white stone churches of Kiev, Vladimir and Suzdal.

This fairy tale bird became known in ancient Russian literature of the fourteenth century, and in the sixteenth and seventeenth centuries it is found in alphabetical dictionaries. Very common are also the drawings made on paper of lower quality (“lubocinîe cartinî”). In Romania paintings representing the Alkonost bird were rarely found in Lippovan Russian homes in Dobrogea, and a copy of an impeccable artistic execution can be admired by the visitors of the Jurilovca museum unit, located in the National Village Museum in Bucharest.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.