Abstract

Acest studiu analizează felul în care a fost receptată vizita unei personalitaţi de calibrul lui Nicolae Ceauşescu în cadrul unui oraş de provincie precum Gherla. Dincolo de desfăşurarea evenimentelor, prin intermediul interviurilor (profesori care au fost mobilizaţi împreună cu elevii) şi a mărturiilor de istorie orală (directorul de la acea a vreme a Combinatului de Prelucrare a Lemnului- punctul central al vizitei), ne propunem să evidenţiem care au fost trăirile oamenilor, cum au perceput prezenţa şefului statului în cadrul comunităţii lor şi care au fost efectele vizitei. În această lucrare vom încerca să urmărim felul în care o vizită în sine a unei personalităţi importante în timpul perioadei comuniste putea să nască sentimente dintre cele mai diverse, de la pasiuni, la dezinteres, curiozitate etc.

This study analyses the way a visit of such a personality like Nicolae Ceauşescu, was perceived by the people of Gherla, a province city. Beyond the actual events, through the medium of interviews (teachers who were mobilized alongside their students) and oral history testimonials (the director of The Plant of Wood Processing- Combinatul de Prelucrare a Lemnului), we propose to highlight which were the people's feelings, how they perceived the presence of the head of state in their community and which were the effects. In this work we ‘ll try to track the way a visit of an important personality, during the communist period, could generate feelings like passion, carelessness, curiosity etc.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.